Tietosuojakäytäntö

1. YLEISET MÄÄRÄYKSET

Nämä tietosuojaehdot säätelevät www.amselclinic.eu -sivuston kautta kerättyjen henkilötietojen käsittelyä, johon jokaisen verkkolomakkeen täyttävän on hyväksyttävä.

Verkkosivuston www.amselclinic.eu omistaja ja rekisterinpitäjä on Bariatric Services AS, osoite Kaluri tee 5a, Haabneeme, Viimsi, kaupparekisteritunnus 12190939, sähköposti info@amselclinic.eu

Bariatric Services AS:n tietosuoja-asiantuntija on Katrin Sirp, sähköposti katrin.sirp@bariatricservices.eu

AS Bariatric Servicesin tietosuojaehdot perustuvat Euroopan unionin yleiseen tietosuoja-asetukseen (GDPR – General Data Protection Regulation) ja Viron tasavallan henkilötietolakiin sekä muuhun palveluntarjoajan alaa säätelevään lainsäädäntöön.

2. TIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTA

Tietojen käsittelyn oikeusperustana on verkkolomakkeen täyttäjän (rekisteröidyn) verkkolomakkeella antama suostumus.

Kerättyjä henkilötietoja käsitellään vain Palvelun tarjoamista varten, joka on:

arvioi ja antaa alustavan vastauksen, onko hakijalle aiheellista bariatrista leikkausta, sopiiko hän leikkaukseen ja mitä leikkausta suosittelemme.
ottaa yhteyttä henkilöön hänen antamillaan yhteystiedoilla.
lähettämällä henkilön sähköpostiin lisätietoja klinikasta ja palvelusta. Henkilöllä on milloin tahansa mahdollisuus kieltäytyä lisätietoa sisältävistä sähköpostiviesteistä poistamalla itsensä vastaavalta sähköpostin vastaanottajalistalta klikkaamalla vastaavaa linkkiä vastaanotetussa sähköpostissa.

3. MITÄ TIEDOT KERÄÄN

Keräämme ja käytämme vain tietoja, jotka ovat tarpeen edellä mainittujen tarkoitusten saavuttamiseksi.

Bariatric Services käsittelee pääasiassa seuraavia henkilötietoja: etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, pituus, paino, ikä.

Leikkauksen yhteydessä myös: asuinosoite, sosiaaliturvatunnus/syntymäaika, hätäyhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero.

Lisäksi keräämme erityisiä (arkaluonteisia) henkilötietoja, jotka ovat tietoja terveydentilastasi

Henkilö toimittaa meille kaikki mainitut tiedot vapaaehtoisesti verkkolomakkeellamme. Tietojen jatkokäsittely riippuu siitä, onko henkilö oikeutettu saamaan sairaanhoitopalveluja. Tällöin on tarpeen täyttää kattava lisälomake ennen palvelun tarjoamista.

4. TIETOJEN TALLENNUS

Kohdassa 2 kuvatun palvelun tarjoamista varten kerättyjä henkilötietoja säilytetään enintään vuoden ajan viimeisestä yhteydenotosta. Terveydenhuollon palvelujen tarjoamiseen kerätyt ja käytetyt henkilötiedot säilytetään terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain säännösten mukaisesti.

5. TIETOJEN OIKEUDET

Henkilöllä on oikeus milloin tahansa:

tarkastella henkilötietojasi;
oikeus esittää vastalauseita ja tietoja oikeudesta siirtää henkilötietoja;
oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle;
suostumus henkilötietojen käsittelyn peruuttamiseen;
pyytää henkilötietojen oikaisua, käsittelyn rajoittamista, käsittelyn lopettamista, kerättyjen henkilötietojen poistamista (ellei lainsäädännöstä muuta johdu)
Tätä varten Henkilö lähettää vastaavan pyynnön sähköpostiosoitteeseen info@amselclinic.eu. Henkilötunnistuspyynnön tulee tulla samasta sähköpostiosoitteesta, josta suostumus tietojen käsittelyyn on annettu. Suostumuksen peruuttaminen ei ole taannehtivaa.

6. HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

Kaikki meille tulleet asiakkaan henkilötiedot käsitellään luottamuksellisina tietoina. Emme siirrä tietojasi millekään kolmannelle osapuolelle, ellei se ole palveluidemme tarjoamisen kannalta välttämätöntä tai jos laki niin vaatii.

7. TURVALLISUUS

Bariatric Services AS kerää ja tallentaa henkilötietoja sähköisessä muodossa.

Verkkolomakkeita täytettäessä tiedonkulku vierailijan laitteen ja verkkosivustomme välillä on salattu.

Kopio täytetystä verkkolomakkeesta lähetetään sähköpostitse täyttäjän sähköpostiosoitteeseen (jos verkkolomakkeen täyttäjä niin pyytää).

Tiedonsiirto Internetin tai sähköpostin kautta ei kuitenkaan ole koskaan 100 % turvallista. Tästä syystä emme voi taata 100 %:n turvallisuutta minkään tiedonsiirron osalta.

Kun saamme lähetetyt tietosi, teemme kaikkemme varmistaaksemme niiden turvallisuuden järjestelmässämme. Tietosi tallennetaan suojatuille palvelimille ja ne suojataan palomuurilla ja salasanalla.

8. Evästeet

Kuten useimmat verkkosivustot, käytämme evästeitä rajoitetussa määrin parantaaksemme asiakaskokemustamme ja tarjotaksemme hyödyllisiä ja käyttömukavuutta parantavia ominaisuuksia verkkosivustollamme.

Eväste on pieni tieto, joka tallennetaan selaimeesi ja jonka avulla selain muistaa tietyt tiedot verkkosivuista. Muun muassa näiden tietojen ansiosta saamme selville, toimiiko nettisivumme niin kuin pitää ja missä kehitystyötä pitää tehdä.

Välttämättömät evästeet – Lain mukaan voimme tallentaa laitteellesi evästeitä, jos ne ovat välttämättömiä verkkosivuston toiminnan kannalta. Välttämättömät evästeet auttavat parantamaan verkkosivuston käytettävyyttä mahdollistamalla perustoiminnot, kuten verkkosivuilla navigoinnin ja pääsyn suojatuille alueille. Sivusto ei toimi kunnolla ilman näitä evästeitä.

Asetusevästeet – Asetusevästeet sallivat verkkosivuston muistaa tiedot, jotka muuttavat verkkosivuston toimintaa tai ulkoasua – esimerkiksi haluamasi kielen tai sijainnin.

Tilastoevästeet – Tilastoevästeet auttavat verkkosivustojen omistajia ymmärtämään, kuinka vierailijat ovat vuorovaikutuksessa verkkosivuston kanssa keräämällä ja julkaisemalla tietoja nimettömästi.

Jos haluat muuttaa evästeasetuksia, voit tehdä sen verkkoselaimesi kautta. Verkkoselaimet hallitsevat evästeitä eri tavalla. Ymmärtääksesi kuinka tämä tehdään, käy suoraan verkkosivuston asetuksissa:

Google Chrome
Internet Explorer